Godt Nytår.

Kirsten

Der har siden valget d. 19. november været meget stille på denne side – Som formand for Det Konservative Folkeparti i Faaborg-Midtfyn er det min pligt at: ”fremme den konservative sag i kredsen” – men jeg vil ærligt tilstå at jeg efter den 19. november var totalt tappet for konservativ energi. Efter en, i medierne, 3 uger lang valgkamp – og før det, ca. 12 måneder med planlægning og rigtig mange møder, var alt konservativt energi opbrugt. Jeg vil ikke sige at energien er tilbage på 100%, men den er på vej.

I nat sluttede 2013. For mig blev gårsdagen brugt til at se tilbage på et politisk meget travlt år. Jeg vil ikke ligge skjul på at jeg er skuffet over resultatet af valget. Især hvis jeg sætter valgresultatet i forhold til de timer som bestyrelsen og kandidater har brugt. Det er dog intet at regne i forhold til de timer Grete Justesen har brugt gennem de sidste 4 år. Grete har, når man ser bort fra borgmesteren, været den kommunalpolitikker i Faaborg-Midtfyn kommune der har brugt flest timer på arbejdet i kommunalbestyrelsen. Jeg ved at der er ansatte i teknik og miljø afdelingen i vores kommune er kede af at Grete ikke blev valgt, fordi de aldrig gik forgæves til hende og fordi hun tog sit arbejde alvorligt. For Grete kom naturen og miljøet i første række, jeg kan godt have min tvivl om det vil ske de næste 4 år.

Hvad gjorde vi galt i valkampen? Hvilken strategi skulle vi have valgt for at sikre os en plads? Hvis man kikker på de politiske vinde der blæste i valgkampen, er der 2 ting der har faldt mig for brystet.

1) Partier og personer med yderliggående holdninger har fået et godt valg.

2) Holdninger og idelogi betyder intet i forholdt til personer.

Skulle vi som konservative have gået ud og stillet os i rækken af politikere der talte vores kommune ned? der fortalte om hvor dårligt det går? På trods af at vi i de sidste 4 år har været med til langt de fleste forlig og har fået rigtig meget god politik gennemført? – Her skal det måske bemærkes at der i de sidste 4 år har været en særdeles god tone og et godt arbejdsklima i kommunalbestyrelsen. Hvis man synes at kommunen har været så dårligt ledet som visse politikere gav udtryk for i valgkampen, så burde de måske ha’ gjort noget ved det lidt tidligere!

Skulle vi som konservative være gået ud med holdninger som: Ingen flygtninge center i Faaborg-Midtfyn kommune? eller skulle vi ha’ gået ud og lovet guld og grønne skov? Skulle vi have sagt at vi ikke ville lukke skoler de kommende 4 år, eller skulle vi ha’ gået ud og lovet 500 ekstra sosu-assistenter til kommunens plejehjem? Det kan godt ske, at vi var valgt en ind i kommunalbestyrelsen – men det havde været svært at se sig selv i spejlet d. 20/11 vel vidende at det var løfter der aldrig kunne holdes, eller løfter der lå meget langt fra den konservative grundholdning.

De næste 4 år bliver præget af hårdt arbejde, hvis vi igen i 2017 skal have sæde i kommunalbestyrelsen. Hvis vælgerforeningens medlemmer ønsker at vi skal fortsætte, er det tvingende nødvendigt at alle yder en indsats, ligesom mange medlemmer faktisk gjorde i valgkampen. Hvilket alle skal have stor tak for.

D. 15. januar holder vi generalforsamling på Ringe Bibliotek kl. 19.00, mød op og kom med ideer eller stil op til en tillidspost – sammen kan vi mere.

Med ønsket om et godt nytår til alle.

Kirsten Birkelund

Skolepolitik er kvalitet, fleksibilitet og nye udfordringer!

Peter Eduard

Peter Eduard

Vi konservative var først med planen for skolestrukturændringer op til sidst valg. Vi var i det store og hele tilfredse med det endelige resultat og vil nu gerne lade tiden gå med den etablerede struktur, så lokale optimeringer og tilpasninger har tid til at levere resultater.

 

Eleverne i vores skoler skal mødes med fokus på deres interesser og talenter. Inklusion er ikke et fy-ord, men et resultat af god skolepraksis hvor fokus på positive evner overskygger eventuelle udfordringer. Det er ikke et spørgsmål om rummelighed, men om kvalitet, ressourcer og metoder.

 

Alle relevante teknologier skal altid kunne anvendes i undervisningen; hvilket stiller krav til infrastruktur og båndbredde. Brug af moderne teknologier skal ikke belaste skolen, men elevernes eget udstyr skal selvfølgelig kunne anvendes optimalt til læring. Underviserne skal således kunne håndtere åbne opgaver og planlægge undervisning der ikke alene er baseret på bogsæt.

 

Vores skoler skal kunne levere dygtige elever. Ikke kun til universiteter, men i særdeleshed også til det lokale erhvervslivs efterspørgsel efter dygtige håndværkere.

Og et godt eksempel er det projekt jeg udvikkler for Slagelse Kommune: EduTechLab – se indslag her: Europas bedste Folkeskole og her: Minister indvier EduTechLab.

Sidste valgmøde i Faaborg-Midtfyn i 2013

vælgermøde

Vælgermøde d. 7. november 2013

Spidskandidat Grete Justesen d. 7. november til vælgermøde på Husmandstedet i Sønder Nærå. Stort fremmøde og mange gode spørgsmål.

IMG_0547IMG_0543IMG_0541

 

Dagens vælgermøde

Dagens vælgermøde på Rynkeby Foods var velbesøgt.

IMG_0536IMG_0533IMG_0535IMG_0538

Spidskandidat som hærværks kvinde eller hæderskvinde?

Vores spidskandidat, Grete Justesen, har rigtig mange kvaliteter, hendes evner og kvaliteter dækker bredt. Men jeg må dog indrømme at jeg aldrig havde troet at hun var hærværkskvinde.

Heldigvis mener både Hans Jørgensen og Jane Heitmann at Grete ikke er hærværkskvinde, men hæderskvinde. Jeg kan kun sige at jeg er helt enig med både Socialdemokratiet og Venstre i denne sag.

Med venlig hilsen Kirsten Birkelund

2-11-2013c

Respekt og ordentlighed

Kirsten

Læserbrev i avisen d. 1/11 2013

Allerede inden det spidser til i valgkampen, er der mange løfter. Om ingen skolelukninger, varmt mad til de ældre og ingen nedskæringer på resten. Set ud fra mit synspunkt er det ikke særligt seriøst at gå ud og love guld og grønne skove. Jeg ville også helst at alle borgere i Faaborg-Midtfyn kommune ikke oplevede besparelser. Jeg tror faktisk det er svært at beskærer budgetter, at vide at der er borgere der kan mærke at der endnu engang bliver taget en lille bid netop på det område der betyder mest lige for mig.

Som konservativ er det mig magtpåliggende at holde hånden under den svage, og lade den stærke klare sig selv. Vi siger at konservativ politik bygger på 2 søjler

 • Et menneskeligt samfund med social ansvarlighed, med ansvar for natur, klima, og med ansvar for vores kultur.
 • Et konkurrencedygtigt og effektivt samfund, med mindre skatter, mindre stat og bedre vilkår for erhvervslivet.

Jeg vil derfor love at jeg vil bruge min energi på at evt. nedskæringer på de områder jeg får tildelt, skal påvirke den enkelte borger så lidt som muligt. Jeg vil love at jeg vil have respekt for andre mennesker, have respekt for de værdier andre har bygget op.
At tage et ansvar for ikke kun mig selv, men også for andre mennesker i min nærhed.

Det er nemlig for mig ordentlighed – det er grundstenene i det at være konservativ.

Med venlig hilsen

Kirsten Birkelund

Tak til Fynsland for et godt møde på Ryslinge efter- og højskole!

Peter Eduard

Peter Eduard

 

Det var spændende at snakke med repræsentanter fra Fynsland og de fremmødte lokalråd. Der blev stillet nogle gode spørgsmål og dialogen var forståelig.

 

Mine pointer i besvarelserne kan skrives kort:

1) Jeg er glad for vores kommune og dens værdier – natur, land og by, søer, hav og øer; og det fremragende kultur- og foreningsliv, vi har. Alt det vil jeg gerne bevare.

2) Jeg er ikke nødvendigvis enig i, at vi behøver flere penge i kommunekassen. Kommunen skal have og anvende midler, så det passer til de behov, vi har som borgere.

3) Jeg er derfor heller ikke nødvendigvis interesseret i nybyggeri. Jeg modtager gerne nye borgere; men helst i etableret byggeri – her vil jeg til gengæld gøre meget for at tiltrække borgere, der lige som jeg sætter pris på den historie og kultur, som de gamle huse bærer i sig.

4) Hvad er det perfekte antal indbyggere i vores kommune? De fleste syntes, vi skal være flere – men kunne vi ikke have en lige så god kommune med f.eks. 30.000 indbyggere? Det kræver naturligvis, at kommunens ledelse er god til at tilpasse udgifterne til behovet.

5) Dialog, kontakt, nærdemokrati og det gode naboskab. Kig forbi; jeg giver kaffe. Jeg lytter med glæde til alle borgere og er altid villig til at ændre standpunkt, når fakta viser, at jeg tager fejl!

 

De bedste hilsner,

Peter Eduard

Kandidat til kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune og til Regionsrådet i Region Syd.

Invitation fra Lasse Krull

 

Lasse

 

Alle medlemmer af partiet inviteres hermed til

møde omkring familielægens fremtid.

Henrik Dibbern, praktiserende læge i Uggerløse, Otterup og

tidl. formand for PLO (praktiserende lægers organisation)

samt

Lasse Krull, spidskandidat for Det Konservative Folkeparti i Region Syddanmark

torsdag, 24. oktober 2013, kl. 19 på Odense Slot

Emnet:

 “Hvad er op og ned på lægekonflikten? – samt fremtiden for almen praksis og familielægen”

 

Med venlig hilsen

 

Lasse Krull

 

 

Hjælp med praktisk arbejde op til valget.

Kære medlemmer

Valget nærmer sig, og dermed er der nogle opgaver vi vil bede medlemmer af Det Konservative Folkeparti i Faaborg-Midtfyn om.
valgpjece 2013
Vi har 29.000 pjecer som vi gerne skulle have delt ud! Se pjecen ovenfor! og vi håber at vores flotte pjece kan når ud i hele kommunen.
Så har du lyst til at gå en tur i dit nærområde eller et andet sted i kommunen og samtidig hjælpe Det Konservative Folkeparti i Faaborg-Midtfyn, samt i Regionen ved at husstandsomdele pjecer, så vil vi blive meget glade.
Om det er 50 pjecer eller 500 pjecer du har mulighed for at dele ud er sådan set mindre vigtigt!
Alt vil gavne og være en hjælp til at synliggøre vores kandidater til kommunalvalget.

Send mig en mail på kirstenb@knus.dk, om hvor mange pjecer du ønsker at dele ud. Eller ring til mig på 2913 3372.

Valgplakater – og vi har mange valgplakater der skal hænges op – det sker fra lørdag d. 26. oktober kl. 0.00.01 – og ja det er et totalt tåbeligt tidspunkt, men heldigvis kan man jo også hænge dem op efterfølgende lørdag kl. 10.00 eller for den sags skyld dagen efter.
Vi tror der bliver trængsel på masterne!
Kunne du have lyst til at hænge op og tage ned igen? Det vil være en kæmpe hjælp!
Igen send mig en mail om hvor mange du vil hænge op og tage ned. ugen efter valget – så vil kandidaterne blive meget glade.

Vi kan desværre ikke betale noget for hjælpen, men det betyder rigtigt meget for Det Konservative Folkeparti i Faaborg-Midtfyn, at vi er synlige i valgkampen.
Vi forsøger at markere os mest muligt uden de store økonomiske midler.
Derfor har vi brug for din hjælp rent praktisk.
Sammen kan vi mere!

Jeg ser frem til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Kirsten Birkelund
telefon29133372

 • Vælgerforeningens medlemmer

  Formand i Faaborg-Midtfyn
  Kirsten Birkelund
  Boltinggårdsvej 11
  5750 Ringe
  Tlf: 29 13 33 72. Bedst efter kl.18
  Email : birkelund5750@gmail.com

  Næstformand i Faaborg-Midtfyn
  Michael Bernsdorf Jungfeldt
  Hornelandevej 10
  5600 Faaborg
  Tlf. 61 68 31 83
  Email : michael@jungfeldt.dk

  Sekretær i Faaborg-Midtfyn
  Gustav Berner
  Holstenshuus
  Diernæs
  5600 Faaborg
  Tlf: 40 16 20 35
  Email : gustav@holstenshuus.dk

  Medlemsansvarlig i Faaborg-Midtfyn
  Inge Svejdal
  Nørregade 14, 5672 Broby
  Tlf: 62 64 17 84
  Email : inge@svejdal.dk

  Bestyrelsesmedlem
  Steffen Møller
  Hestehavevej 8, 5856 Ryslinge
  Tlf: 22 26 69 13
  Email : steffen@forsejl.dk

  Økonomiansvarlig
  Søren Clemmesen

Projekt design: GMOB
© Alle rettigheder forbeholdes. GMOB


De konservatives website

Alle spørgsmål, klager og kommentarer skal rettes til denne kontakt: Formanden.

Websitet er funderet på WordPress. Grundlæggende theme design af Hörfarter & Digitalnature.