Årets gang i KU

Formand for Sydfyn's KU

Siden jeg meldte mig ind i KU i januar 2008, har det været lidt af en rejse.
En rejse, der startede på en bar i Faaborg med 3 af mine bedste gutter og en omgang øl. I modsætning til mange andre rejser, hvor flyet har startproblemer eller toget er forsinket, så blev min og Sydfyns KU’s rejse påbegyndt med raketfart.

En rejse, som den vi har været igennem indtil nu, byder naturligvis både på opture og nedture. Heldigvis har det sidstnævnte været til at overse. Ja, det er vist ikke nogen overdrivelse, hvis vi siger, at vi har reddet på en bølge af fremgang og succes.

Den forgangne tid har bl.a. budt på:

–         et byrådsmedlem i form af Signe Welander.

–         En formandspost for  KU Fyn.

–         Og den har budt på pladser i henholdsvis KU´s Internationale Udvalg og Kampagneudvalget og KPU.

Bare for at nævne noget af det, som vi har oplevet.

Rejsen har været fuldstændig fantastisk, og vi har på Sydfyn til tider haft svært ved at komme ned på jorden igen. Særligt da vi i november havde vores måske hidtil største succes – nemlig da vi vandt Autumn Draften i en direkte duel mod Silkeborg KU, hvor vi endte med at hverve ikke mindre end 51 nye KU’ere på blot én uge.

Og hvis man skal fortsætte i rejseanalogien, ja så kan man godt sige, at hvis jeg har været pilot på et fly, der har fløjet på en uforglemmelig rejse, ja så har jeg nu måske fået muligheden for at blive astronaut på en endnu vildere tur i højere luftlag. Jeg har nemlig fået muligheden for at opstille til forretningsudvalget i Konservativ Ungdom ved landsrådet i marts 2011.
Men som I nok alle ved, skal der mere end en kaptajn til at styre et skib, pilot til at styre et fly og mere end en astronaut til at sende en raket ud i rummet,
Fælles for det hele er nemlig nødvendigheden af et stærkt hold – et stærkt bagland – der støtter op.

Min tid i Sydfyns KU har været fantastisk, men jeg har mod på mere og endnu større udfordringer.

Nicolai Svejdal

Beskæftigelsesankenævnet og hvad er så det?

Grete er indvalgt i kommunalbestyrelsen for De Konservative i Faaborg-Midtfyn kommune

Nævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet af kommunerne eller jobcentrene om  rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning og arbejdsmarkedslovgivningen.

Det kan være afgørelser om sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension, flex-job m.v.

Sagerne omhandler alle kommuner i Region Syddanmark.

Beskæftigelsesankenævnet har i 2009 modtaget 3606 klagesager. Det er en stigning på 8,4% i forhold til året før og ingenting tyder på at sags mængderne aftager!

Efter kommunalvalget i 2009 fik jeg tildelt det konservative sæde i den forsamling, indstillet af KKR.

Vi er 5 politikere der skiftes til at møde ind til de ugentlige møder.

Der skal altid være 7 personer tilstede.

Formanden er fra Statsforvaltningen og derudover deltager 2 fra dansk arbejdsgiverforening, 1 fra LO 1 fra AC/FTF, 1 fra KKR(altså som jeg) 1 fra dansk handicapforbund.

Mødefrekvensen er 1 gang pr. uge og altid onsdag fra 10-12.

Mødetidsrummet er kort. Sags gennemgangen/forberedelsestiden meget lang.

Der er ca. 35 til 40 sager pr. gang og hver sag rummer en livshistorie og oftest af alvorlig karakter.

Sagerne fylder gennemsnitlig 8 A-4 ark.

Det er voldsomt at læse om alle de menneskeskæbner og mine reaktioner er alt fra dyb medfølelse, til håbløshed, opgivelse til ”så tag dig dog sammen mand!”

Onsdagene er således absolut optaget, idet alene transporten til Statsforvaltningen i Åbenrå  udgør et stort tidsforbrug. 308 km tur/retur.

Forberedelsen tager omkring 6 timer.

Bl.a. derfor er vi 5 politikere der deler året.

Ankenævnet er således bemandet forskelligt fra gang til gang.

Det har været en kolossal ny verden der er åbnet for mig.

Men det er meget interessant og min tilgang til sagerne er netop, at komme med min ganske almindelige demokratiske mening om tingene.

Og når det er sagt så er det ”sagen” vi bedømmer og ikke alt mulig andet.

Mange sagen henvises til fornyet behandling i kommunerne på grund af fejlbehandlinger og især denne proces er meget ”øjenåbnende”.

Jeg er blevet bevidst om at flex-job efter ny lovgivning kræver, at man  ikke kan arbejde mere end 20 timer om ugen. Ellers må man klare sig med sin ”deltidsindkomst”.

Førtidspension gives i brøkdele til flygtninge/indvandrere og derfor oftest ikke accepteres af borgeren.

At der skal vægtige argumenter til at få forlænget sin sygedagpengeperiode.

At kontanthjælp ikke bare udbetales pr. automatik.

Jeg er glad for min post/udfordring og mener den giver et indblik som jeg har stor gavn af også rent kommunalt.

Sociale sager går jo også gennem økonomiudvalget.

Grete Justesen

VORE ALLES KOMMUNE

I 2007 fik vi en kommunalreform og på landsplan gik vi fra 271 kommuner, og ned til 98 nye kommuner. Vi her i Faaborg-Midtfyn kommune består af tidligere Broby Kommune, Årslev Kommune, Ringe Kommune, Ryslinge Kommune og Faaborg Kommune, alt i alt endte man altså ud med en kommune der fyldt godt på det geografiske landkort, den blev den største kommune på Fyn.

Men opgaven med kommunesammenlægningen startede for alvor først, da den egentlige sammenlægning var overstået. Nemlig den sammenlægning der skulle få borgerne til at få forståelsen af at man nu tilhørte en større forsamling. Den sammenlægning derimod, er langt fra overstået.

Hvis man tror at man via år kan få en befolkningsgruppe til at udvikle sig hen imod at være en homogen gruppe, kan man godt tro om igen. Men er det for meget at bede om at, hvis man ønsker sig at de gamle kommuner stopper med at fjendtliggøre hinanden, og i stedet lærer af hinanden?

Nu sidder vi så her, og runder inden længe det tredje år af som den nye kommune, men på mange områder virker det som om at vi endnu ikke er kommet nogen steder. Jeg selv studerer statskundskab på SDU, og i begyndelsen af dette semester, blev vi undervist i strukturreformer, herunder kommunalreformen. Jeg lyver ikke, når jeg siger at jeg ikke troede mine egne øre, da jeg til en forelæsning om emnet hørte en kommentar fra en af mine medstuderende, der gik på dennes irritation omkring kommunesammenlægningen. Min medstuderende viste sig at komme fra Årslev, og han lagde ikke det mindste skjul på at han helst så, at Årslev og Ringe aldrig havde indgået samarbejde med Faaborg og Broby, fordi der ikke før havde været noget større tilhørsforhold til hinanden før, så hvorfor skulle man få det nu. Vores forelæser spurgte da indtil hvordan den medstuderende havde det med at der nu sad politikere fra Faaborg og kunne være med til at tage beslutninger på hans vegne, og dertil blev svaret at det havde han det rigtig dårligt med, fordi han ikke kunne se hvordan en politiker fra Faaborg-egnen kunne sætte sig ind i problematikkerne i Årslev-området, og at han af samme årsag aldrig kunne finde på at stemme på en politiker fra Faaborg. Og der sad jeg så, blandt 150 andre medstuderende og følte mig på en og samme tid rigtig ramt, og godt på vej op i det røde felt.

Som politiker gør jeg bestemt mit bedste for at sætte mig ind hvad der sker i hele kommunen, og ikke kun hvad der sker i Faaborg. Det er klart at man har lettere ved at relatere til de ting man kender fra netop ens egen egn. Nu er jeg selv inden for det sidste halve år faktisk flyttet fra Faaborg til Ringe, og lad mig her slå en ting fast, de to byer er slet ikke så forskellige som nogle måske går og tror, og jeg føler mig som Faaborggenser, ikke som en fremmede her.

Sidder man som borger med en sådan indstilling til tingene, som min medstuderende, ja så er det klart at den her sammenlægningsproces bliver et langt og sejt træk, når man tænker os og dem og ikke vi. Jeg er klar over at det naturligvis ikke kun er borgerne der skal ændre tankegangen omkring det her emne. Det er så sandelig også os politikere, der i nogle tilfælde bliver kritiseret for at favorisere netop de områder vi er valgt ind for. Jovist, vi er lokalpolitkere, men handler det ikke her, om at se det som Faaborg-midtfyn overfor staten, frem for Ringe overfor Faaborg?

Det er de færreste personer der har mærket en mærkbar ændring i hverdagen efter kommunesammenlægningen. De 5 tidligere kommuner er på mange områder forskellige, og har hver deres kvaliteter. Hvis vi ser på dette, som man ser på en sammenbragt familie, er al begyndelse jo svær. Man skal lære hinanden at kende, acceptere hinandens forskelligheder og ikke mindst tilstedeværelse.  Når man først kan dette tror jeg på at man kan få det rigtig godt sammen, lære og have gavn af hinanden. En kvalitet som den ene ikke har, har en anden part måske.

Derfor bliver jeg også fortvivlet, når jeg i avisen kan læse en borger ytre sig i forbindelse med flytningen af turistkontoret under overskriften ”Der er gået Ringe i den”. En overskrift der i den gang viser at der er rigtig lang vej endnu før der er fuld accept, og før de tidligere 5 kommuner begynder at se hinanden som hvad de er nu, en stor kommune, hvor alle hører under samme tag.

Jeg hæfter mig til sidst ved ordsproget ”Det skal være så skidt, før det kan blive så godt”. Kommunesammenlægningen er en realitet, og lad os få det bedste ud af det.

 

Af Signe Welander Sørensen

Medlem af kommunalbestyelsen Faaborg-Midtfyn Kommune

Børne- og undervisningsudvalget.

Gejstfest for frivillige d. 29/01-11

Mai Henriksen er de konservatives kandidat til Folketinget

I forbindelse med generalforsamling i vælgerforeningen d. 29/01-11 afholder Mai Henriksen og Faaborg-Midtfyn-kredsen ”Gejstfest” for alle kampagnens frivillige.

Generalforsamlingen starter kl. 16.00 og Gejstfesten starter umiddelbart herefter. Festen afholdes i Vester Hæsinge Forsamlingshus, Birkevej 41, 5672 Broby.

Festens formål er at skyde gang i kampagneåret 2011, og dermed få skudt gang i den gode holdånd og arbejdsmoral, sådan vi fortsat kan sikre borgerligt flertal på Christiansborg – og vigtigst af alt, at få Mai valgt til Folketinget.

I forbindelse med festen vil der være en lækker middag med dejlige anretninger, herefter vil der være fri snak og festlige indslag.

Tilmelding sker til kampagneleder Nicolai Svejdal.                                  S.U. 17/01-11
E-mail: nicolai-svejdal@live.dk
tlf.: +45 28 45 91 92

For at deltage i festlighederne, skal der indbetales 150 kr. til nedenstående konto:
Kontonr.: 0905                            reg.nr.: 9050109043

Vi glæder os til en god fest med dig.

Mail adresser!

Information fra de Konservative.

Check din mailadresse – Hvis du ikke har hørt fra os – har vi måske ikke den rigtige!

Send mig venligst en mailadresse, du / I vil da få mere information herfra.

Vi er så småt gået over til digital kommunikation og sender derfor kun breve ud to gange om året, så uden din / jeres emailadresse, vil vi ikke være så synlige.

Gurli Rindebæk.

Vores Folketingskandidat

Mai Henriksen er de konservatives kandidat til Folketinget

I Mai Henriksen har vi fået en meget engageret kandidat til Folketinget

Sammen med det store kampagneteam er der lavet en kampagneplan, så valget kan for vores vedkommende udskrives nu.

Plakaterne står færdige, flyers er trykte, de grønne jakker er indviede ved dør til dør aktioner og events rundt omkring i kommunen.

Mai har været sammen med Lene Espersen i Odense og Brian Mikkelsen på Ærø.

Desuden har vælgerforeningen over lang tid forsøgt at få Lars Barfoed på besøg sammen med Mai.

Men der er kalenderen strammere

Mai Henriksen får meget positiv pressedækning.

En folketingskampagne er dyr.

Hvis du / I ønsker at hjælpe i Mais kampagneudvalg med måske at lægge lokaler til, en ledig frankeringsmaskine, sponsere mad og drikke til kampagneteamet, smøre en madpakke, bage en kage, dele flyers ud ved dør til dør aktioner eller events, lægge bil til, sætte plakater op, måske endog sponsere penge, betale regninger eller hjælpe på anden måde, giv da venligst mig besked.

Gurli Rindebæk.

Bestyrelsen arbejder uanfægtet videre

Det har været et hårdt år for de Konservative på Borgen. Efter snart ti år i regering virker det som om, luften er gået lidt ud af ballonen.

For mange mennesker er det ikke klart, hvad Konservative vil.

Samtidig har et parti som Liberal Alliance haft succes med en række klare synspunkter, der næsten alle har kunne været taget ud af Konservative partiprogrammer.

Mediestormen oven på de uheldige sager har været en udløsende faktor, men vælgerkrisen skyldes i mindst lige så høj grad, at vi i de seneste år har bevæget os længere og længere væk fra vores politiske rødder med de Konservative værdier.

Vi taler om frihed og personligt ansvar, men vi har ikke leveret varen.

Siden 2001 er der kommet over 30.000 flere offentlige ansatte, de offentlige udgifter er steget med 66 mia. og der er i dag flere mennesker udenfor arbejdsmarkedet, end der er personer i beskæftigelse.

Vi vedtager rygeforbud, hundeforbud, statslige madpakker, kniv forbud, hovedbeklædninger, kærligheds points regler og en række andre mystiske tiltag,

Der alle begrænser borgernes personlige frihed og ansvar.

Der er selvfølgelig også lyspunkter, men samlet set er der kommet mere stat og mere formynderi under VK regeringen.

Det er ikke Konservativ politik – og det vil vælgerne straffe os for ved næste valg, hvis vi ikke snarest retter kursen op.

Vi er i fornuftsægteskab med Venstre og afhængig af Dansk Folkeparti, men vi er kommet for langt væk fra det oprindelige.

Vore politikere på Borgen skal i arbejdstøjet.

Vi skal formulere et klart politisk projekt baseret på vores historiske mærkesager.

En mindre offentlig sektor, lavere skat og frihed til den enkelte.

Vi skal hjælpe de svageste, men tillade den brede middelklasse at klare sig selv.

Vore folketingsmedlemmer kunne for eksempel starte med at afskaffe efterlønnen, omlægge SU til lån og bruge det sparede på uddannelserne, indføre et permanent udgiftsstop i den offentlige sektor, øge udlicitering og privatisering af offentlige opgaver og en indføre en en flad skat på maksimalt 50 %, men helst lavere.

Nordeas Topchef, som sidder i VK-regeringens eget vækstforum, skriver i Børsen, at den offentlige sektor koster 80 mia. kr. for meget om året, i forhold til, hvad der skal til at sikre bare en nogenlunde rimelig vækst i det Danske samfund.

Peter Schutze opfordrer regeringen til at sætte sig et stramt mål for, hvor meget man vil lade den offentlige sektor fylde i Danmarks samlede økonomi.

Men svaret er nej fra finansministeren. Dansk Folkeparti tror heller ikke det er muligt, da danskerne er et folk, der gerne vil have at vi løser ting i fællesskab. For eksempel børnepasning, undervisning, ældrepleje og hospitaler…

På bestyrelsesplan har vi sammen med kommunalbestyrelsens 2 medlemmer Grete Justesen,

 Signe Welander og andre interesserede medlemmer opnået gode resultater i år.

Vi har en meget engageret bestyrelse og flere medlemmer, der deltager aktivt i små udvalg

Der er holdt mange møder, hvor der er udvekslet lige så mange meninger og holdninger om den Konservative politik.

Men vi har klar tilkendegivelse fra vore to kommunalpolitikere Grete Justesen og Signe Welander, at de aldrig er i tvivl om bestyrelsens/baglandets holdning.

Særlig på skolesiden har vi fået respekt for at melde klart ud. Vi startede med vores valgprogram og vore kommunalpolitikere havde det ikke så nemt i starten af skoleforhandlingerne med de øvrige partier, hvor flere må have det svært, da de nu går direkte imod det, de lovede før valget.

Grete Justesen vil fortælle andetsteds i brevet om resultatet fra gruppeformændenes seneste møde i den kommende uge.

Vi er nået langt med havnen, Den grønne profil med blandt andet biogasanlæg i Sandholts Lyndelse og energifattig bebyggelse.

Vores medlem Boye Lauritzen har lavet et kæmpe arbejde med De Konservative værdier, som partiet så ud til at komme langt væk fra.

Boye Lauritzen tog på Krogerup Højskole for os og deltog i et Symposium-Ideernes krise i Åndsliv og Politik.

Vi har i et lille udvalg fået samlet op på værdierne, har endog påvirket Hovedkontoret til at tage dem med ind i politikken igen.

 Det virkede, som man havde glemt dem.

Vi forbereder cafemøder, startet op af Peter Eduard.

Har holdt de to første endnu privat, hvor temaet var Fremtidens politik, Danmark om 40 år.

Det var meget spændende.

Vi var med til at stifte Sydfyns KU for få år siden, de har vind i sejlene.

De har med Nicolai Svejdal i front, formået at skaffe 51 nye medlemmer på en uge.

Har i alt 80 betalende medlemmer, når 100 inden årets udgang.

Håber at mange fortsætter, som Konservative medlemmer senere.

Måske kan de unge Kuère påvirke forældrene også?

Vi er en af de få vælgerforeninger, der sammen med KU har opnået at få et ungt menneske i kommunalbestyrelsen.

Jeg deltager selv i alle Storkredsens møder sammen med de øvrige fynske formænd.

Der bliver sendt mange hilsner fra vores vælgerforening med de to hovedbestyrelses medlemmer til

hovedbestyrelsesmøderne.

Deltager ligeledes i regionspolitikernes formøder sammen med de øvrige formænd.

Der bliver også diskuteret livligt og vi forsøger at klæde de 2 hovedbestyrelsesmedlemmer der på, så vi kan få noget mere indflydelse på den Konservative gruppes ageren på Tinge..

Jeg har været til flere formandsmøder med Lene Espersen, hvor der på det sidste møde virkelig blev gået seriøst til Lene, som først havde et indlæg, derefter blev der udvekslet meninger og Lene tog tilkendegivelserne med sig hjem.

Jeg har en meget stor bøn til alle medlemmer!

Vil I sende en mail, et brev eller ringe op, hvis I har ideer til bestyrelsens kommende virke.

Der må være noget vi kan gøre bedre, noget vi slet ikke gør eller noget vi gør helt forkert.

Jeg er meget lydhør for medlemmernes meninger og vil gerne være med til at gøre foreningen mere levende med dialog med medlemmerne.

Vi vil klart definere på generalforsamlingen den 29. januar 2011, hvilke resultater vi har opnået på grundlag af vores valgprogram og hvilken politik vi vil føre op mod næste kommunalvalg.

Valget skal vindes mellem valgene.

Velkommen til generalforsamlingen, vi glæder os til at præsentere hvad vi har opnået i 2010.

Vi glæder os også til at høre forsamlingens tilkendegivelser.

Ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

Gurli Rindebæk

Velkommen til Konservative i Faaborg Midtfyns Blog!

Velkommen til vores nye hjemmeside.

Formålet med at skifte til en WordPress blog er naturligvis at kunne komme med opdateringer og henvisninger til vores aktiviteter.

 • Vælgerforeningens medlemmer

  Formand i Faaborg-Midtfyn
  Kirsten Birkelund
  Boltinggårdsvej 11
  5750 Ringe
  Tlf: 29 13 33 72. Bedst efter kl.18
  Email : birkelund5750@gmail.com

  Næstformand i Faaborg-Midtfyn
  Michael Bernsdorf Jungfeldt
  Hornelandevej 10
  5600 Faaborg
  Tlf. 61 68 31 83
  Email : michael@jungfeldt.dk

  Sekretær i Faaborg-Midtfyn
  Gustav Berner
  Holstenshuus
  Diernæs
  5600 Faaborg
  Tlf: 40 16 20 35
  Email : gustav@holstenshuus.dk

  Medlemsansvarlig i Faaborg-Midtfyn
  Inge Svejdal
  Nørregade 14, 5672 Broby
  Tlf: 62 64 17 84
  Email : inge@svejdal.dk

  Bestyrelsesmedlem
  Steffen Møller
  Hestehavevej 8, 5856 Ryslinge
  Tlf: 22 26 69 13
  Email : steffen@forsejl.dk

  Økonomiansvarlig
  Søren Clemmesen

Projekt design: GMOB
© Alle rettigheder forbeholdes. GMOB


De konservatives website

Alle spørgsmål, klager og kommentarer skal rettes til denne kontakt: Formanden.

Websitet er funderet på WordPress. Grundlæggende theme design af Hörfarter & Digitalnature.