Vi ønsker ikke at snydes. Vi ønsker at hjælpe dem der har behov!

Læs folketingsmedlem Mai Henriksens kommentar:

mai til hjemmesidebrugDem der snyder, snyder alle os andre !!!! 

Som så mange andre danskere så jeg mandag aften programmet om socialt snyderi. Lad mig starte med at slå fast – jeg synes socialt snyderi er forkastelig, og jeg bliver sur og forarget over, at der er nogen, der snyder sig til penge, som de ikke har hverken krav på eller behov for. Vi har et generøst velfærdssamfund, hvor vi kan få hjælp, tilskud og penge til en masse ting, når vi har hjælp behov – og derfor er det fejt at snyde sig til ydelser, som man ikke burde have! 

Årligt bliver der snydt for mellem fem og tolv milliarder kroner. Prøv at tænk, hvad vi kunne bruge de penge til, hvor meget gavn, de kunne gøre. Vi kunne skabe arbejdspladser gennem øget satsning på forskning, få skattelettelser, give psykiatrien et løft. Vi kunne få renoveret folkeskoler, sygehuse og daginstitutioner. Hver gang, der er nogen der snyder, er der færre midler til at hjælpe dem, der reelt har et behov. Vi kunne sagtens bruge de mange penge, som der er nogle, der snyder sig til. 

Det gør mig vred, når man læser om, at der er nogen, der bevidst modtager dagpenge, mens de arbejder sort ved siden af, og derfor både er skattesnydere og sociale snydere. Det gør mig sur, for det handler ikke kun om, at de snyder sig til dine og mine skattekroner; lige nu sidder der også en masse mennesker på dagpenge, som søger arbejde. Det er simpelthen ikke i orden overfor de mennesker, der mangler arbejde lige nu og som endda er ved at falde ud af dagpengesystemet. Det er usolidarisk, når nogle personer synes,at det er helt fint både at skrabe dagpenge og løn til sig. Det er tegn på en fordærvet samfundsmoral. 

De der snyder, ved godt, at de snyder – og ja, det her er en moralsk pegefinger – men hvordan kan de synes, at det er ok at modtage sygedagpenge eller en førtidspension, hvis man faktisk er rask? Hvordan er det ok at lade som om, man er enlig forsørger, hvis man reelt bor sammen? Hvem er det, de snyder? Er det staten, regeringen, kommunen? Nej det er dig og mig, de snyder – det er alle os andre i samfundet, de snyder. 

Og det betyder, at samfundet bliver nødt til at kontrollere borgere, der modtager offentlige ydelser. Og anmeldelser på socialt bedrageri stiger og stiger. På den ene side er det positivt, at tolerancen for socialt bedrageri er dalende, og at vi som borgere ikke vil være med til, at der er nogen, der modtager ydelser uberettigede. Men på den anden side betyder det også, at de borgere, som helt berettiget modtager sygedagpenge, førtidspension, kontanthjælp eller ekstra børnetilskud pludselig bliver mistænkeliggjort, bare fordi de modtager hjælp. Det er da trist. 

Men hvad er løsningen? Er det mere kontrol, mere overvågning? Hvad er grænsen for, hvad staten kan tillade sig, når det drejer sig om overvågning og kontrol? Skal borgerne ringe ind til deres socialrådgiver og spørge om lov til at spise med en kæreste eller låne en bil af forældrene? 

Det er en svær, men meget væsentlig debat, og jeg tror ikke at der er ét klart svar. Min rygmarvsreaktion er, at selvfølgelig skal socialt bedrageri straffes og forebygges. Men vi må også tilbage til det med moralen – det er nødvendigt med et opgør, så de der snyder, husker på, at de snyder alle os andre.

 

vwnlig hilsenMai Henriksenfolketingsmedlem 

 

Kommunaløkonomisk Forum 2013

 

Netop hjemkommen fra kommunaløkonomisk Forum i Ålborg vil jeg forsøge at samle mine indtryk lidt. 

Finansminister Bjarne Corydon roste kommunerne for deres ansvarlighed men fastslog også at kommunerne ikke skal forvente øgede anlægsudgifter.

Hans udspil var at vi godt kunne drøfte anlægsloftet men at det skal ske indenfor den samlede ramme.

KL´s formand anerkendte vigtigheden af at overholde aftaler men frygtede at hvis man brugte penge fra servicebudgettet til anlæg ville man havne i en ”trappemekanisme” således at budgetterne ville blive mindre og mindre af frygt for nye sanktioner.Man ville således ramme under budgetterne. Frygten for at bruge penge ville ramle ned gennem systemet ned til skoler og institutioner! 

Finansministeren kvitterede med at opfordre kommunerne til at blive bedre til at lægge budgetter.

Han mente vi hang lidt i bremsen, hvilket KL´s formand ikke kunne genkende. 

Jeg tænker ganske lavpraktisk, at vi egentlig rammer ganske godt og får gennemført ganske mange store anlæg.  Vi har en o.e.i. strategi/omstilling, effektivitet og innovation!  I Faaborgmidtfyn kommune! 

Derimod er Staten alt for hurtig til at søge nye afgifter hver eneste gang de mangler midler.

Hver dag sin nye afgift!

Jeg savner en o.e.i. strategi fra Statens side?

 

 

Udsigterne til folkeskolereform vækker begejstring i Ålborg!

Der er brug for kommunalpolitisk engagement og handlekraft, hvis ideerne i Regeringens forslag til en folkeskolereform skal blive til virkelighed! Sagde formanden for KL´s børne- og kulturudvalg. 

Længere skoledag med flere timer og en normalisering af lærernes arbejdstid får stor opbakning.

”Vi har brug for andre rammer hvis vi skal give hver enkelt elev et bedre forløb.

Den mulighed har vi nu hvis der er politisk handlekraft!” 

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi i Faaborgmidtfyn kommune kan håndterre de nye udfordringer.

En af vores  administrative medarbejdere i toppen var deltager på mødet og så det slet ikke som en større udfordring i vores kommune.

Vi er på vej.

Vi er langt i vores skolereformer.

De nye tiltag kan med rimelighed implementers!

Der er politisk handlekraft i Faaborgmidtfyn kommune.

 

Kommunerne kan hente store besparelser på befordringsområdet!

Kommunerne kan spare mange penge på at tilrettelægge kørsel af bl.a. skoleelever og handicappede bedre! Det fremgår af en ny rapport fra KL.

De danske kommuner bruger årligt 2,8milliarder på befordring! 

Mange af eksemplerne kunne jeg nikke genkendende til. Vi har længe været på vej.

Vi har differentierede ringetider i skolerne.

Om vi har styr på alle specialskolerne ved jeg ikke lige p.t.

Om lægekørsel kan foregå kun i tidsrummet 9-12 er jeg ikke afklaret med.

Om vi har helt afklaret adgangen til befordring for visiterede borgere ved jeg heller ikke. 

Men vi hørte nyt og der er en åbenhed for at vi nu tager alle befordringsopgaver frem og sammenligner vores behov på tværs af faggrænserne og ser om vi kan gøre det bedre! 

Vi tager handsken op og går i kamp.

Selv deltager jeg på et møde i FynBus i morgen og hører således nyt fra ”vores” trafikselskab. 

FynBus er de fynske kommuners entreprenør og alt kan købes og leveres.!

Politikerne bestemmer servicen, kommunen betaler og FynBus leverer!

Det må vi huske på.

 

Den kommunale beskæftigelsesindsats.

Stor debat og flot indslag fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Det er prisværdigt med en minister der optræder så engageret og velforberedt.

Debat om den enkelte kommunes gode muligheder for at påvirke hvor godt det går med at få de ledige tilbage i beskæftigelse.

Hvordan man fra kommunalbestyrelsen tager ejerskab, fastlægger en strategi og formulerer klare mål for beskæftigelsesindsatsen!

Undskyld mig men jeg sidder tilbage med en underlig fornemmelse af ord, ord og ord!

Det kan da ikke være kommunerne der skal sørge for beskæftigelsen, bare sådan!

Det er vel Regeringen der skal udtænke de bedste og smidigste forhold for det private erhvervsliv således at der opstår flest mulig arbejdspladser?

Det må være enhver Regerings fornemste opgave at bane vejen for det private initiativ!

Vi skal rent faktisk leve af det private erhvervsliv allesammen.

Vi skal ikke lægge dem hindringer i vejen for succes.

Det er rent faktisk ikke en skam at tjene penge men derimod et middel til velstand for det danske samfund.

Ord, ord og atter ord er ikke vejen frem mod løsninger men derimod afskaffelse af et væld af forhindringer for aktive erhvervsfolk.

Hvor svært kan det være!

 

Venlig hilsen Grete Justesen

National flagdag den 5. sept. for udsendte!

 

Få dage før  jul fik jeg en dejlig gave.

En ung kvinde har skrevet bogen ”Kvindernes Krig” som fortæller en helt anden historie om danskernes indsats i Afghanistan end den vi kender fra den danske presse.

Og forfatteren har trådt sine barnesko på Horne Land!

En historie om vejsidebomber, patruljer og krigens rædsler og tab men også

Anne-Cathrines egne oplevelser med de afghanske kvinder først som udsendt soldat og siden som udenrigsministeriets rådgiver.

Det er historien om at det nytter og involvere sig. At målet nås ved at tage et vanskeligt skridt ad gangen. At ingen gav livet forgæves. At vi gør en forskel!

At hvis vi danskere ikke står ved, så overtager Talebans regime og de store tabere bliver kvinder og børn.

Tænk ikke at måtte arbejde, ikke tjene penge, ikke gå omkring på egen hånd, ikke gå i skole!

Ikke blive tilset af en læge hvis du bliver gravid eller syg!

Det er flot, oplysende og fantastisk at læse!

 

Anne-Cathrines næste bog ”Den stjålne vej” bygger som roman videre på hendes oplevelser og har givet hende Bogforums debutantpris 2012. Kig ind på:

www.dr.dk/Nyheder/kultur/2012/11/09/105813.htm

På sin vis held i uheld at være influenza-ramt en hel juleferie, så jeg i fred og ro kunne fordybe mig i de 2 bøger. Det var ren luksus på sin vis.

Læs og lær endelig af Anne-Cathrine Riebnitzsky.

 

Det er ikke en boganmeldelse men simpelthen en glad konstatering af en ung kvindes fantastiske bøger.

Og en videre bringelse af  Anne-Cathrine Riebnitzsky´s store ønske om at vi også i vores kommune vil sætte flaget den 5. september på den nationale flagdag for udsendte!

Grete Justesen

Gruppemøde 14-1-13

Vælgerforeningens medlemmer indbydes til gruppemøde på rådhuset i Fåborg d.14-1-13 kl. 19.00.

Rigtig glædelig jul.

Décoration de Noël, étoiles doréesRigtig glædelig Jul til alle læserne af vores konservative hjemmeside.

Rigtig mange tak for den fantastiske opbakning til vores hjemmeside, som bevirker, at vi alle anstrenger os til det yderste for at levere en hjemmeside, der afspejler det vi som konservative i Faaborgmidtfyn allerhelst vil, nemlig bringe budskaber ud om hvad vore konservative tanker og især det praktiske daglige arbejde har på det lokalpolitiske arbejde.

Vi vil meget nødigt være de “ukendte” politikere i vores kommunalbestyrelse!

Vi vil gerne deltage i den daglige politiske debat og dele vores politiske viden med alle Jer der læser vores side og dermed på den ene eller anden måde viser interesse for konservative tanker.

Det har været et travlt lokalpolitisk år og med kun 2 repræsentanter i kommunalbestyrelsen har det naturligvis betydet, at vi også må give os i kast med områder som ikke helt er vore spidskompetancer. Men vi gør det med ildhu og aldrig svigtende engagement.

Vi kan ikke dække hele den politiske palet men mine pladser i økonomiudvalget og teknik-og miljøudvalget samt Signes plads i børne- og undervisningsudvalget giver alligevel bred viden udover spidskompetancerne.

Derudover afholder den siddende borgmester regelmæssige møder for udvalgsformænd og gruppeformænd hvor jeg også deltager.

Det er for mig personligt en glæde at se vores megen omtale i pressen om stort og småt, såvel som at kunne konstatere min egen placering som en flot nr. 1 på pressens rangliste over hvor meget  politikere “fylder”.

Man kan anskue en sådan liste fra mange sider men den siger trods alt noget om det engagement man som politiker er nødt til at finpudse før kommunalbestyrelsesmøderne. Seriøse, gennemtænkte og velformulerede indlæg er stort personligt arbejde.

Som konservative vil vi gerne fremstå velforberedte og engagerede for om muligt at afsætte positive spor i de politiske debatter.

Vi er meget bevidste om den tillid vælgerne har lagt i at sætte deres kryds ved os.

Det har vi gjort i år og det vil vi gøre i årene fremover!

Grete Justesen

 

 

Glædelig Jul fra formanden i den konservative vælgerforening.

Julebrev

 

Kære medlemmer og andre interesserede

Så nærmer sig den længste dag på året – ja når vi spørger børnene så er d. 24. december årets længste dag – sjovt nok kommer den kun 3 dage efter årets korteste dag. For vi går mod den lyse tid, forhåbentlig i mere end en forstand.

2012 blev intet jubel år for Det Konservative Folkeparti – som jeg og mange andre havde håbet.

 Jeg har skrevet det før, jeg tror ikke vores manglende tilslutning skyldes at der ikke er konservative vælgere, der er bare for mange konservative, der ikke ved, at de er konservative!

Så vi der er konservative ind til marv og ben har en stor opgave i at fortælle igen og igen om de mange gode ideer og holdninger som vi konservative konstant har!

Så mange at de rigtig tit bliver kopieret til andenhåndsbrug.

 

Året 2012 har budt på mange dejlige timer, ikke mindst i forbindelse med konservative arrangementer.

 Små som store.

For mig har det stor betydning at se opbakningen omkring de arrangementer vi i bestyrelsen planlægger. Jeg vil til tider sige, at jeg godt kunne bruge et lidt større fremmøde, men samtidig ved jeg jo også ,at dagligdagen kan være plastret til med mange andre arrangementer, så det kan være svært at få tiden til at slå til.

Men hold øje med hjemmesiden, hvor alle arrangementer omtales. Når der er møde med vore politikere i kommune, region, folketing og EU parlament – så har man som borger virkelig mulighed for at påvirke vore politikere – samt få en forklaring på ting man ikke kan forstå eller er enige i.

 Jeg ved at det betyder meget for vore politikere at bevare dialogen med borgerne, ikke mindst fordi denne dialog bidrager til at afstanden mellem livet som politikker og livet som borger meget mindre.

I 2013 venter næste valg – og selv om jeg længe troede på, at vi fik et folketingsvalg før vores kommunal valg d. 19. november, så må jeg jo nok indrømme at med dårlige meningsmålinger gør det måske ikke så meget for Det konservative Folkeparti – men det er mere bekymrende for Danmark.

 Den nuværende regering har ingen brugbare løsninger på at få os ud af krisen, snarere tværtimod.

 Der er ikke skabt flere arbejdspladser, der er blevet flere ledige.

Danmark er ikke i vækst – vi køre nærmest i tomgang. Der bliver meget for den kommende borgerlige regering at tage fat på, når Fru Statsminister smider tøjlerne. 

Om det Konservative Folkeparti skal deltage i en kommende borgerlig regering er jeg ikke så sikker på, men vi vil blive en del af det parlamentariske grundlag.

Men inden det har, vi altså et kommunevalg.

 Her er vi i Faaborg-Midtfyn Konservative vælgerforening heldig at have det mest arbejdsomme og flittige byrådsmedlem man overhoved kan tænke sig. Grete Justesen er her og der og alle vegne.

Jeg er som formand i vælgerforeningen stolt og glad for at Grete har sagt ja til at stå i spidsen for De Konservative i endnu en periode – for så ved jeg, at vi får den maximale indflydelse i kommunalbestyrelsen. Det er en fryd at høre Grete redegøre for hvad hun har gang i og med den entusiasme hun lægger for dagen, er jeg sikker på, at intet vigtigt går Gretes næse forbi – vi er i trygge hænder.

Jeg vil gerne opfordre alle til at bakke om omkring Grete og de øvrige konservative kandidater til det kommende kommunal valg, ikke kun ved at stemme på Det Konservative Folkeparti men også ved at reklamerer for partiet til venner og bekendte – kun ved alles hjælp kan vi bevare vore 2 pladser i byrådet. Og vore 4 pladser i Regionen.

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår – tak for året der gik og velkomme til gode timer i 2013.

Kirsten Birkelund

Den vestfynske motorvej, læs Mai Henriksens indlæg!

Parkerer Regeringen den vestfynske motorvej på et sidespor?

I VK-regeringens tid blev en række vejprojekter planla¦gt og fik politisk opbakning fra Christiansborg. Det gæ¦lder ogsà det tredje spor pÃden vestfynske motorvej, som der blev fundet en delvis finansiering til. I dag kan man sledes opleve hvordan den første etape mellem Nørre Aaby og Fredericia nu er ved at blive udvidet. 

Anden etape er udvidelsen af det tredje spor på motorvejen fra Nørre Aaby til Odense  og også her er der givet politisk håndslag på at prioritere dette projekt, og man er enige om at finde pengene. Eller rettere var enige om. 

Men nu løber regeringen fra løftet ved at hæ¦vde at kassen er tom. Men sandheden er jo at regeringen væ¦lger at prioritere andre projekter hø¸jere. For pengene er der, men regeringen ønsker at bruge dem pà anlæg af en ny Storstrømsbro. Den prioritering er Konservative dybt uenig i. 

For Konservative er trafikinvesteringerne pà Fyn vigtige. Udvidelsen af den vestfynske motorvej er med til at sikre fremkommelighed pà Fyn. I dag er kapacitetsproblemerne sÃ¥ store, at det er svært at komme frem i myldretiden. Det har betydning for dem som skal pà arbejde, men det har ogsà stor betydning for vores virksomheder, hvor forlænget transporttid giver dÃrligere konkurrencevilkår. Det gællder uanset om det er fynske speditører der kører landevejene tyndt i lastbiler eller det er tømreren der har hele Fyn som sit hjemmemarked. Fælles for dem begge er, at tid er lig med penge, når vi taler om fremkommelighed på Fyn. 

Som Folketingsmedlem fra Fyn er det en bitter pille at sluge, at regeringen nu skifter kurs. Især fordi der pÃ¥ Fyn gennem det seneste Ã¥r er etableret et godt samarbejde om prioritering af fynske vejprojekter pÃ¥ tværs af politiske partier, kommuner, regionen. Den prioritering mÃ¥ og skal vi holde fast i. Det er helt afgørende at fynske politikere stÃ¥r sammen og arbejder sammen om at skabe resultater, der kommer fynboerne til gavn. 

I forhandlingerne vil Konservative derfor gå langt for at få en god løsning på plads, hvor vi kan bevare prioriteringen af den vestfynske motorvej på Fyn, og så vil vi arbejde for en politisk enighed om også at prioritere letbanen i Odense og tilslutningsanlægget fra OUH til motorvejen.

 

Med venlig hilsenMai Henriksen
MF

Fin beretning fra Horne Land

 

.Brutal bilvej over Bøjden Nor delte strandsøen.

Med tilladelse fra forfatteren Kjeld Hansen og med henvisning til www.dettabteland.dk hvorfra artiklen stammer får I her en ganske dejlig beretning fra Bøjden-Nor.

Det er en fin og berigende historie og en fortælling om, at det kan betale sig at kæmpe for naturen.

Vi har så meget flot natur i Faaborgmidtfyn kommune,

Her er omtalen af et af områderne 

Grete Justesen

Vandplaner ugyldige

 

Tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde er udstyret med punktet

“Forslag til vandhandleplan, behandling af indkomne bemærkninger samt endelig vedtagelse af planen.”

Det har vi arbejdet frem mod i kommunen det seneste år.

Og så i sidste sekund kommer meddelelsen at

Natur- og miljøklagenævnet har afgjort. at de 23 statslige vandplaner er ugyldige!

Det fjerner så ligesom grundlaget for de kommunale vandhandleplaner!

Grunden er at  Statens høring i december 2011 på kun 8 dage var for kort!

Jamen det har vi da alle talt om og er blevet konfronteret med lige siden!

Det kan vel ikke være forbigået ministeriet, eller er der virkelig så langt til København?

Alligevel er hele seancen løbet videre. For kommunerne skal bare indordne sig

gøre som de får besked på!

Kommunerne er statens entreprenører. Altså dem der skal udføre og få tæskene! Og vi har fået mange!

Jeg kan ikke lade være med at tænke på alle de arbejdstimer medarbejderne i den kommunale naturforvaltning har lagt i de efterfølgende handleplaner.

Hvor mange skældud de har fået af fortørnede landmænd.

Hvor mange mails, telefonopringninger møder, naturvandringer osv. vi/både forvaltning og politikere i teknisk udvalg har stillet op til.

Det er ganske uhyrligt som denne sag er kørt.

Jeg sidder tilbage med en meget flad fornemmelse og tænker med gru på hvad “de” nu finder på at udfordre os i kommunerne med.

Mit største ønske til det kommende år må være “Noget brugbart, folkeligt og jordnært” “noget til gavn og fremdrift for Danmark”.

Håbet har man vel altid lov at have.

Grete Justesen

Nyhedsbrev

nyhedsbrev2_2012

Så er årets 2. nyhedsbrev sendt ud og kan læses her.

Grete Justesen

 • Vælgerforeningens medlemmer

  Formand i Faaborg-Midtfyn
  Kirsten Birkelund
  Boltinggårdsvej 11
  5750 Ringe
  Tlf: 29 13 33 72. Bedst efter kl.18
  Email : birkelund5750@gmail.com

  Næstformand i Faaborg-Midtfyn
  Michael Bernsdorf Jungfeldt
  Hornelandevej 10
  5600 Faaborg
  Tlf. 61 68 31 83
  Email : michael@jungfeldt.dk

  Sekretær i Faaborg-Midtfyn
  Gustav Berner
  Holstenshuus
  Diernæs
  5600 Faaborg
  Tlf: 40 16 20 35
  Email : gustav@holstenshuus.dk

  Medlemsansvarlig i Faaborg-Midtfyn
  Inge Svejdal
  Nørregade 14, 5672 Broby
  Tlf: 62 64 17 84
  Email : inge@svejdal.dk

  Bestyrelsesmedlem
  Steffen Møller
  Hestehavevej 8, 5856 Ryslinge
  Tlf: 22 26 69 13
  Email : steffen@forsejl.dk

  Økonomiansvarlig
  Søren Clemmesen

Projekt design: GMOB
© Alle rettigheder forbeholdes. GMOB


De konservatives website

Alle spørgsmål, klager og kommentarer skal rettes til denne kontakt: Formanden.

Websitet er funderet på WordPress. Grundlæggende theme design af Hörfarter & Digitalnature.